Status: niezalogowany   Koszyk: 0 produktów SUMA: 0.00
 • Slovenčina
 • Polski
 • English
 • Русский
 • Українська

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego od 25 grudnia 2014 r.

1. Postanowienia ogólne. 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego aksil.pl prowadzonego przez firmę AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych sp. z o.o..
 2. Sklep Internetowy aksil.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę aksil.pl.

2.Oferta

 1. Artykuły oferowane przez aksil.pl są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fizyczną Kupującemu przysługuje roszczenie reklamacyjne, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami reklamacji.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie aksil.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
  Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT

3. Zasady składania zamówień

 1. Sprzedawca aksil.pl prowadzi działalność handlową poprzez serwis aksil.pl
 2. Podstawą do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.

4. Formy płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującym przepisami prawa poprzez wybór możliwości, a) przedpłata, b) zapłata przy odbiorze.
 2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego. Brak tych informacji może wydłużyć okres zakończenia transakcji.

5. Zasady dostawy zamówień 

 1. Przesyłki dostarczane są firmą kurierską na adres umieszczony w formularzu zamówienia. Czas dostawy Towaru przez firmę kurierską wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych.
 2. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

6. Gwarancje, reklamacje i zwroty towaru 

 1. Kupujący może składać sprzedawcy, reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem e-mail: aksil@aksil.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  imię, nazwisko, adres, adres e-mail,
  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądanie Kupującego,
  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zrealizowania reklamacji (Kupujący ma możliwość, po przyjęciu przez sklep wadliwego towaru, otrzymać zwrot pieniędzy za towar i koszty dostawy, wymienić uszkodzony produktu na inny lub ma możliwość nowych zakupów na równowartość reklamowanego towaru).
 6. Kupujący (konsument) sklepu aksil.pl ma prawo dokonać zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  W terminie 14 dni kalendarzowych Kupujący może odstąpić od umowy. Termin czternastodniowy liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli.
 7. Przesyłkę należy nadać na adres: AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierniczych, ul. Świętosława 272a, 39-200 Dębica. Stosowne oświadczenie woli należy wysłać na adres sklepu podany powyżej lub przesłać w formie elektronicznej (np.e-mail)
 8. Zwrot przedmiotu przez Kupującego powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
 9. W terminie 14 dni kalendarzowych sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy. Termin 14 dni liczy się od dnia odstąpienia od umowy (jest to dzień, w którym sprzedawca otrzyma oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy). Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupujących są gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Kupujących są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Materiały reklamowe mogą być wysyłane wyłącznie po wyrażeniu zgody Kupującego i dotyczą ofert naszego sklepu. Bez zgody użytkownika nie są wysyłane żadne materiały reklamowe drogą e-mail, pocztową lub w inny sposób.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 r. o ochornie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz.883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Kupujący, którego dane znajdują się w bazie danych sklepu aksil.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.

8. Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zastrzeżeniem, że nowe ustalenia nie dotyczą umów będących już w trakcie realizacji bądź zrealizowanych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Spółka z o.o.  danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez firmę Aksil danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę Aksil usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Spółka z o.o.  z siedzibą w Dębicy przy ul. Świętosława 272A, 39-200 Dębica, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000319629, NIP 8722336742, Regon 180382298 oraz w oddziale w SSE pod adresem Pustków 363D, 39-205 Pustków, gdzie realizowane są zamówienia;
 3. Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 11 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Biura Administratora w Oddziale firmy Aksil – 39-205 Pustków 363D.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Spółka z o.o. udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Spółka z o.o. Jest to firma : Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972

Regulamin sklepu internetowego do 24 grudnia 2014 r.
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep potwierdza telefonicznie lub e-mailem każde złożone zamówienie Klienta przed wysyłką towaru.
W zależności od specyfikacji towarów i usług czas realizacji zamówienia jest określany dla każdego produktu indywidualnie.
Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie internetowej, nasz pracownik wysyła maila z dokładną wyceną, czasem realizacji oraz sposobem zapłaty.
Po zaakceptowaniu warunków zamówienie formalnie zostaje uznane za złożone.

2.Warunki płatności i zamawiania
Należność za zamówiony towar osoba składająca zamówienie reguluje przez wybraną formę płatności.
Dostępne formy płatności:

A. Przelew – przedpłata
W tym przypadku prosimy kontakt mailowy lub telefoniczny w celu podania danych do przelewu oraz ustalenia kosztów wysyłki.

B. Płatne przy odbiorze (pobranie)
W tym przypadku, towar dostarczany jest kurierem na podany adres, a płatność dokonywana jest bezpośrednio kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

3. Do wszystkich wysyłek dołączamy fakturę VAT. W przypadku firm prosimy o podanie podczas rejestracji NIP firmy. Na fakturze umieszczone są koszty wysyłki odpowiednie do zamówionego towaru

4. W przypadku wykrycia mechanicznego uszkodzenia przesyłki lub niezgodności zamówionego towaru z towarem dostarczonym, Klient zobowiązany jest do: sporządzenia w obecności kuriera protokołu uszkodzeń lub niezgodności i niezwłocznego poinformowania telefonicznie sklepu.

5. Produkty umieszczone na stronie nie stanowią oferty w sensie prawnym. Ceny mogą ulec zmianie.

6. Przesyłka wysyłana jest firmą spedycyjną SIÓDEMKA – koszty wysyłki są umieszczone w dziale przesyłka.

Formularz odstąpienia od umowy

formularz odstąpienia od umowy 2015

Oświadczenie o rezygnacji z roszczeń względem firmy przewozowej

Oświadczenie