Status: niezalogowany   Koszyk: 0 produktów SUMA: 0.00
 • Slovenčina
 • Polski
 • English
 • Русский
 • Українська

AKSILBET FARBA NA MAĽOVANIE BETÓNU

 

AKSILBET je akrylovo-silikónová vodorozpustná ochranno-dekoratívna farba s veľmi vysokou odolnosťou proti poveternostným podmienkam, proti stieraniu a s dokonalou priľnavosťou k betónovým podkladom. Je založená na moderných surovinách zaručujúcich najvyššiu kvalitu.

 

FARBY:

AKSILBET je dostupný:

 

 •  20-tich základných farbách: aksilbet_kolka_do_intenetu_nowe
 • v iných farbách na objednávku zákazníka (napr. podľa palety RAL alebo NCS)
ROZSAH POUŽÍVANIA:

Farba AKSILBET je určená na maľovanie:

 • betónových oplotení
 • betónových doplnkov, záhradných figúr, zábradlí, betónových náhrobkov
 • betónových bazénov, vrátané záhradných jazierok – má atest PZH
 • betónových podláh určených pre chodcov, napr. v pivniciach, skladoch, zámockých dlažieb a betónových chodníkov
 • objektov inžinierskych komunikácií: mostov a betónových panelov (protihlukových bariér)
 • priečelí obytných, priemyselných, sakrálnych stavieb
 • vnútorných stien budov: verejných, hospodárskych, potravinárskych budov – má atest PZH
 • imitácií kamenných podkladov

 

dębica małeOLYMPUS DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAelewacja z chopinem mniejsza

VLASTNOSTI:
 • vďaka obsahu silikónového dodatku, povlak nie je nasiakavý
 • AKSILBET vytvára samočistiace sa povlaky, ktoré mnoho rokov zachovávajú efekt čerstvých a čistých povrchov
 • farebný povlak sa môže umývať – je odolný proti čisteniu na mokro
 • povlak je odolný proti stieraniu, proti chemickým látkam ako sú minerálne oleje, benzín, mazivá, soľné roztoky
 • povlak odolný proti poveternostným podmienkam: kyslé dažde, alkalické činitele, spaliny, slnko – odolnosť overená počas 10-tich rokov v podmienkach prirodzenej expozície!
 • povlak zachováva mnohoročnú trvácnosť farieb
 • paropriepustný povlak – umožňuje difúziu vodnej pary a má vysokú odolnosť proti difúzii oxidu uhličitého.
 • AKSILBET dokonalo prilieha k podkladu
 • betónové podklady sa môžu maľovať hneď po stvrdnutí
 • AKSILBET má technický súhlas ITB – AT-15-4785/2005 potvrdzujúci medzi inými, že:

–   farba AKSILBET predstavuje skutočnú ochranu betónu pred eróziou (karbonatizáciou)

–  farba AKSILBET predstavuje bariéru pred prenikaním chlórových iónov

pochádzajúcu z prostredia (posypová soľ), ktoré betón ničia

 • Okrem toho farba získala pozitívne hodnotenie Výskumného ústavu ciest a mostov Poľskej republiky

s odporučením na maľovanie betónových panelov preparátom AKSILBET. Farba má technický súhlas Výskumného ústavu ciest a mostov Poľskej republiky

 • farba AKSILBET spĺňa požiadavky normy PN-EN 1504-2:2006 – Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií, ako aj normy PN-C-81913:1998 – Disperzné farby na maľovanie priečelí budov
zavádzanie údajov

AKSILBET technický list

AKSILBET

 

SPÔSOB POUŽITIA:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť príslušne odstáty (dozretý), pevný, bez prachu a odlupujúcich sa vrstiev starých farieb, bez nečistôt. Odporúčame povrch umyť vodou s čistiacim prípravkom, pod tlakom, opláchnuť a vysušiť. Hladké povrchy zdrsnite.

Miesta, ktoré sú splesnivené, porastené machom, riasami, mechanicky očistite a dezinfikujte. Môžete aplikovať ochranný impregnačný poter, napr. univerzálny impregnačný poter AKSILUX.

 

Maľovanie:

Farbu pred maľovaním premiešajte. Na prvé maľovanie farbu zrieďte vodou v pomere 3:1 (tzn. 3 jednotky farby: 1 jednotku vody), a v prípade veľmi kompaktného povrchu 2:1 (tzn. 2 jednotky farby: 1 jednotku vody). Druhé maľovanie vykonajte nerozriedenou farbou.

Farbu nanášajte pomocou štetca, valčeka alebo nástrekom (pneumatickým alebo hydrodynamickým a hydrodynamickým so vzduchovou clonou).

Odporúčané parametre hydrodynamického nástreku (pištoľ WAGNER):

– priemer dýzy 0,013-0,019 palca, napr. dýza 513

– tlak nástreku cca 175-200 bar

– uhol nástreku 20-50 stupňov

Môžu sa nanášať aj hrubé povlaky do 400 mikrónov namokro.

Odporúčame striekacie pištole značky Wagner, WIVA a Kremlin.

 

RENOVAČNÉ MAĽOVANIE A MAĽOVANIE OPLOTENÍ:

Staré podklady a oplotenia sa musia pred maľovaním naimpregnovať univerzálnym impregnačným poterom AKSILUX a následne dvakrát maľovať farbou AKSILBET.

 

MAĽOVANIE PODLÁH, CHODNÍKOV, ZÁMOCKEJ DLAŽBY, ZÁHRADNÝCH JAZIEROK A BAZÉNOV:

Miesta, ktoré sú obzvlášť vystavené na stieranie a pôsobenie vlhkosti, odporúčame trojnásobné maľovanie, pričom prvý základný poter treba vykonať rozriedenou farbou, ako to bolo opísané vyššie.

 

MAĽOVANIE MOSTOV, BETÓNOVÝCH BARIÉR:

AKSILBET je určený na vykonávanie pevných ochranných povlakov na konštrukciách: betónových, železobetónových a predpätých, ako aj na múroch.

Povrch musí byť pripravený, tak ako je to opísané vyššie. Betón musí byť príslušne suchý, bez žiadnych stôp vlhkosti.

Farba AKSILBET sa má nanášať rovnomerne, v dvoch vrstvách, pomocou štetca, valčeka alebo striekaním. Druhá vrstva sa môže nanášať až keď je prvá vrstva vyschnutá, tzn. po približne 1 hodine pri teplote okolia 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu približne 55 %. Pri nižších teplotách prostredia, čas schnutia povlaku musí byť príslušne dlhší.

 

Maliarske náradie umývajte vo vode.

Všetky maliarske práce musia byť vykonaná pri teplote prostredia nie nižšej ako +50C, a najlepšie pri teplote 20 ± 5°C.

 

Práve vykonaný povlak chráňte pred dažďom a mrazom.